HL krovni

Horinzontalni i vertikalni krovni slivnici


HL 64
                      

krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, izolacijska prirubnica, element sa stezaljkama.
detalji proizvoda

 

HL 64B

Krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, brtvena prirubnica i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama, po visini podesivim završnim okvirom 12 - 65 mm /
                         148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm.
                         detalji proizvoda

 

hl64bfHL64BF

Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/75 horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, PP-kragnom za lijepljene (varenje) sa FPO-folijama na bazi PP-a, po visini podesivim završnim okvirom 20 - 75 mm / 148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm.
                         detalji proizvoda

 

hl64bhHL64BH

Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, tvornički navarenom bitumenskom manžetom d 500 mm za idealno
                         spajanje sa bitumenskom krovnom hidroizolacijom, po visini podesivim
                         završnim okvirom 12 - 65 mm / 148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm
                         detalji proizvoda

 

hl64bpHL64BP

Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/75 horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, PVC-kragnom za lijepljene (varenje) sa PVC-folijama, po visini podesivim završnim okvirom 20 - 75 mm / 148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm.
                         detalji proizvoda

 

hl64fHL64F

Krovni slivnik DN 110/75 horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, PP-kragnom za lijepljene (varenje) sa FPO-folijama na bazi PP-a i hvatačem lišća d 180 mm.
detalji proizvoda

 

hl64hHL64H

Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, tvornički navarenom bitumenskom manžetom d 500 mm za idealno
                           spajanje sa bitumenskom krovnom hidroizolacijom i hvatačem lišća d 180mm.
                           detalji proizvoda

hl64p

HL64P

Krovni slivnik DN 110/75 horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, PVC-kragnom za
lijepljene (varenje) sa PVC-folijama i hvatačem lišća d 180 mm.
 detalji proizvoda


hl64.1HL64.1

Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacijskim folijama, hvatač lišća d 180 mm.
                         detalji proizvoda

 

hl64.1bHL64.1B

Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na
                         230 V mrežom (10–30 Watt), brtvenom prirubnicom i INOX  stezaljkom za spajanje sa
                         hidroizolacijskim folijama, po visini podesivim završnim okvirom 12 - 65 mm / 148 x 148 mm i
                         uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm.
                         detalji proizvoda

 

hl64.1bfHL64.1BF

Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/75 horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), PP-kragnom za lijepljene (varenje) sa FPO-folijama na bazi PP-a, po visini podesivim
                         završnim okvirom 20-75mm/148x148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm.
                         detalji proizvoda

 

hl64.1bhHL64.1BH

Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na
                         230 V mrežu (10–30 Watt), tvornički navarenom bitumenskom manžetom d 500 mm za
                         idealno spajanje sa bitumenskom krovnom hidroizolacijom, po visini podesivim završnim okvirom
                         12 - 65 mm / 148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm.
                         detalji proizvoda

 

hl64.1bpHL64.1BP

Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/75 horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), PVC-kragnom za lijepljene (varenje) sa PVC-folijama, po visini podesivim završnim okvirom 20-75mm/ 148x148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm.
                         detalji proizvoda

 

hl64.1fHL64.1F

Krovni slivnik DN 110/75 horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), PP-kragnom za lijepljene (varenje) sa FPO-folijama na bazi PP-a i hvatačem lišća d 180 mm.
detalji proizvoda

 

hl64.1hHL64.1H

Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na
                         230 V mrežu (10–30 Watt), tvornički navarenom bitumenskom manžetom d 500 mm za
                         idealno spajanje sa bitumenskom krovnom hidroizolacijom i hvatačem lišća d 180mm.
                         detalji proizvoda

 

hl64.1pHL64.1P

Krovni slivnik DN 110/75 horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), PVC-kragnom za lijepljene (varenje) sa PVC-folijama i hvatačem lišća d 180 mm.
                         detalji proizvodaHL 62

krovni slivnik DN 110/125/160/75 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od
INOXA i hvatačem lišća.
                         detalji proizvoda

 

HL62B

Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/125/160/75, vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacijskim folijama, po visini podesivim završnim okvirom 19 - 65 mm / 148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od
                         INOXA 137 x 137 mm.
                         detalji proizvoda

 

HL62H

Krovni slivnik DN 110/125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom,tvornički navarenom bitumenskom manžetom
                         d 500 mm za idealno spajanje sa bitumenskom krovnom hidroizolaciom i hvatačem lišća d 180mm.
                         detalji proizvoda

 

HL62BH

Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom,
tvornički navarenom bitumenskom manžetom d 500 mm za idealno spajanje sa bitumenskom
                         krovnom hidroizolaciom, po visini podesivim završnim okvirom 19 - 65 mm / 148 x 148 mm i
                         uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm.
                         detalji proizvoda

 

HL62F

Krovni slivnik DN 110/125/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, PP-kragnom za lijepljene (varenje) sa FPO-folijama na bazi PP-a i hvatačem lišća d 180 mm.
                         detalji proizvoda

 

HL62BF

Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/125/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, PP-kragnom za lijepljene (varenje) sa FPO-folijama na bazi PP-a, po visini podesivim završnim okvirom 20 - 75 mm / 148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm.
                         detalji proizvoda

 

hl62bpHL62BP

Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, PVC-kragnom za lijepljene (varenje) sa PVC-folijama, po visini podesivim završnim okvirom 19 - 65 mm / 148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm.
                          detalji proizvoda

 

hl62pHL62P

Krovni slivnik DN 110/125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, PVC-kragnom
za lijepljene (varenje) sa PVC-folijama i hvatačem lišća d 180 mm.
                        detalji proizvoda

 

hl62.1HL62.1

Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom,
grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu
(10–30 Watt), brtvenom prirubnicon i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacijskim folijama,
                         hvatač lišća d 180 mm.
                         detalji proizvoda


 

hl62.1bHL62.1B

Krovni slivnik za ravne krovove DN 110125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem toplote za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacijskim folijama, po visini podesivim završnim okvirom 12 - 65 mm / 148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm.
                         detalji proizvoda

 

hl62.1hHL62.1H

Krovni slivnik DN 110/125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim
reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), tvornički  navarenom
                         bitumenskom manžetom d 500 mm za idealno spajanje sa bitumensko krovnom hidroizolacijom
                         i hvatačem lišća d 180mm.
                         detalji proizvoda

 

hl62.1fHL62.1F

Krovni slivnik DN 110/125/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), PP-kragnom za lijepljene (varenje) sa FPO-folijama na bazi PP-a i hvatačem lišća d 180 mm.
                         detalji proizvoda

 

hl62.1pHL62.1P

Krovni slivnik DN 110/125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), PVC-kragnom za lijepljene (varenje) sa PVC-folijama i hvatačem lišća d 180 mm.
                         detalji proizvoda

 

hl62.1bhHL62.1BH

Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem toplote za direktno spajanje na 230 V mrežu, tvornički navarenom
                         bitumenskom manžetom za idealno spajanje sa bitumenskom krovnom hidroizolacijom, po
                         visini podesivim završnim okvirom 19 - 65 mm / 148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od
                         INOXA 137 x 137 mm.
                         detalji proizvoda

 

hl62.1bfHL62.1BF

Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/125/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), PP-kragnom za lijepljene (varenje) sa FPO-folijama na bazi PP-a, po visini podesivim
                         završnim okvirom 20-75mm/ 148x148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm.
                         detalji proizvoda

 

hl62.1bpHL62.1BP

Krovni slivnik za ravne krovove DN 110/125/160/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), PVC-kragnom za lijepljene (varenje) sa PVC-folijama, po visini podesivim završnim okvirom
                         19 - 65 mm / 148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm.
                         detalji proizvoda

 

hl63HL63

Krovni slivnik DrainBox DN 110/125/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom i po visini podesivim kućištem od 100 do 160 mm, za ugradnju u termoizolacije od 100 - 160 mm, brtvena prirubnica i INOX stezaljka za spajanje sa hidroizolacijskim folijama i hvatačem
lišća d 180mm
                         detalji proizvoda

 

hl63.1HL63.1

Krovni slivnik DrainBox DN 110/125/75 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom i po visini podesivim kućištem od 100 do 160 mm, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt) za ugradnju u termoizolacije od 100 - 160 mm, brtvena prirubnica i INOX stezaljka za spajanje sa hidroizolacijskim folijama, hvatač lišća d 180 mm.
                         detalji proizvoda