Kanali  za terase visine 70 mm, odvod Ø 40/50 mmKanali za terase i balkone debljine stjenke kanala 2 mm izrađeni iz nehrđajučeg čelika  AISI 304,
na zahtjev dostupni i u izvedbi AISI 316.
Poklopac kanala se lako uklanja što čišćenje čini lakim i pristupačnim.
Kanali su opremljeni prirubnicom za prihvat tekućih hidroizolacija.
Izljev kanala može biti 40 ili 50 mm,u vertikalnoj ili horinzontalnoj izvedbi.

Debljina stjenke kanala:                                                    2 mm
Debljina stjenke poklopca :                                               3 mm
Ugradbena  visina kanala:                                               70 mm
Širina vidljivog dijela kanala nakon ugradnje:                 71 mm
Pad u kanalu:                                                                  7 mm/metru

Fotografiju i nacrt veće rezolucije možete vidjeti ovdje
Ponudu možete zatražiti ovdje